Őstermelői tippek

 

Nitrát adatszolgáltatás március 31-ig

 

Minden nitrátérzékeny területre kijuttatott nitrogén hatóanyag tartalmú műtrágya ill. szervestrágya bevallása kötelező a NÉBIH felé.  A bevallás határideje március 31.

 

Egységes területalapú támogatás

 

Várhatóan április közepétől indul a támogatási kérelmek beadására alkalmas felület. A támogatási kérelmek gördülékeny beadásának érdekében, kérjük keressék meg a Magyar Államkincstár Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vagy még az akkori MVH által kiadott, MVH-s jelszót és a meghatalmazások elkészítése érdekében minél előbb keressenek fel bennünket ugyanis a személyi változások miatt azok megszűntek így nem tudjuk a kérelmeket beadni. Amennyiben a jelszó nincs meg vagy lejárt új jelszó igénylését kell eszközölni.

Az egybefüggő legkisebb igényelhető terület 0,25 ha melyet belterületi ingatlanok esetén is lehet igényelni de az igénylés minimális mértéke kérelemszinten el kell, hogy érje az 1 ha területnagyságot.

 

Aktuális pályázati lehetőségek, támogatások

Továbbra is VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása – 15000 EURO vissza nem térítendő támogatás benyújtható: 2022. május 14. – 2022. május 28.

Azon gazdálkodó, akiknek a 2021 évi árbevétele a 2022.01.01-ei EURO árfolyamon eléri a 3000 EUROnak megfelelő forintösszeget, de nem haladja meg a 6000 EUROnak megfelelő forintösszeget és több mint 1 éve 10000 fő alatti településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, jogosult a támogatási kérelem beadására. (További tájékoztatásért forduljon a falugazdászokhoz.)

 

 Anyajuh támogatás

Támogatási Kérelmet a Juh és Kecsketenyésztők Országos Egyesületének képviseletében az instruktor által kiadott anyajuh létszám után lehet igénybe venni. A támogatási kérelem benyújtása 2022.02.01-től 2022.03.21-ig szankciómentesen adható be, a 2022. március 21-i határidőt követően további 25. naptári napig, 2022. április 15. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – a támogatás tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.

 

– termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás: 1 egyed után is igényelhető

–        átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás: 10 egyed után igényelhető

–         szakszerű apaállat használat kötelező

Támogatás igénybevétele esetén kérjük hozza magával az MVH-s regisztrációs számot és jelszót.

VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Továbbra is lehetőség van állattartó telepek építésre, felújítására, munkagépek vásárlásának támogatására 50 %-os arányban.

Támogatás benyújtható: 2022. február 28. – 2022. március 31.

 

Őstermelői nyilvántartásról

 

A jövőben nem szükséges a betétlapok megújítása, azok az ügyfelek keressék a falugazdászt, akik megszüntetni kívánják tevékenységüket ill. ŐCSG-t vagyis az Őstermelők Családi Gazdaságát kívánják létrehozni, vagy éppen megszüntetni, vagy módosítani.

Forrás: https://www.letavertes.hu/CPage.aspx?key=528

 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, engedélyező hatóság a Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.), mint ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban Magyarország teljes területén engedélyezte az

Szükséghelyzeti felhasználási engedély csemegekukorica kultúrában

Autentic (200 g/kg acetamiprid) rovarölő szer

 

hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását csemegekukorica, kukorica, napraforgó és cukorrépa kultúrában különböző fiatalkori állati kártevők és fitofág kártevő rovarok ellen földi permetezéses kijuttatással

a 2022. április 1-től 2022. július 29. közötti időszakban

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás mind a fenti klón engedéllyel rendelkező készítményre, mind pedig annak referencia termékére (Mospilan 20 SP) egyaránt vonatkozik.

Az engedélyező hatóság eljárása során megállapította, hogy a Magyarországon már engedélyezett fenti növényvédő szer szükséghelyzeti felhasználási kérelme kukoricában, csemegekukoricában, napraforgóban és cukorrépában indokolt, mert az adott kultúrában engedéllyel rendelkező készítmény a fiatalkori állati kártevők és fitofág kártevő rovarok ellen nem áll a felhasználók rendelkezésére. A készítmény a beporzó hasznos rovarok és a méhek fokozott védelmével használható fel a rendelkező részben megjelölt kukorica és napraforgó területeken a célszervezetek ellen.

Forrás: https://fruitveb.hu/autentic-szukseghelyzeti-felhasznalasi-engedely-csemegekukorica-kulturaban/?utm_medium=ppc&utm_source=push&utm_campaign=push

 

Mezőgazdasági termelés

Módosult a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” (VP2-4.1.3.2.-4.1.3.3.-5.1.1-21) című felhívás dokumentációja. Az 1. számú mellékletben az alábbi előírások módosultak, illetve kerültek kiegészítésre:

Az 1. számú melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajok vonatkozásában öntözött ültetvény esetében a telepítési tervnek kötelezően tartalmaznia kell a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapján elkészített öntözési, illetve az ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi tervet.

Az 1. számú melléklet III. táblázatában meghatározott gyógy-, aroma és fűszernövény fajokra vonatkozóan, öntözött ültetvények esetében a telepítési tervnek kötelezően tartalmaznia kell a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapján elkészített öntözést megalapozó talajvédelmi tervet. Nem öntözött ültetvények esetében pedig a talajvédelmi szakértő által készített, talajvizsgálati eredményekre alapozott szakértői állásfoglalást arról, hogy az ültetvénytelepítéssel érintett terület a tervezett ültetvény telepítésére talajtani szempontból alkalmas.

Forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/104362-modosult-a-kerteszet-ultetvenytelepites-es-gyogynovenytermesztes-tamogatasa-cimu-felhivas-2